بدون عنوان
1395/11/14
دهه فجربرفجرآفرینان مبارک
برچسب ها :

نکات مهم کلاسداری برای معلمان

الف) جلب توجه و آرام کردن کلاس

1 - در ابتدا هیچ کاری نکنید. در جای خود بیحرکت و ساکت بایستید، ابتدا نزدیکترین دانشآموز به وجود شما پی خواهد برد.

برچسب ها :

 این نمون برگ در ابتدای هر بخش از پوشه ی کار براساس تقسیم بندی دروس قرار می گیرد.

عنواندرس :

ردیف

 

نوع ابزار مورد استفاده ی آموزگار

 

تاریخ

 

ملاک های انتخاب

ارزیابی آموزگار

میزان تحقق اهداف و انتظارات

بسیار کم : 1                                                      بسیارزیاد : 5

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

دیکته ی شُماره  ی  1

  آ ا  –   بـ ب  –  آب

 با  – آبا  –  بابا 

 بـ ب -  با  -  باب

 آب –  بابا  –  آبابا 

 بـ ب – آب – آا

دیکته ی شماره  ی     2

 آ ا –   بـ ب –  آب

 با  –  آبا –  بابا

 باب –  آبابا  –  آا

ب ! –  آا –  بـ ب

آب –  با -  آبا – آبابا

باب - آب! -  آا -  بـ ب

دیکته ی شماره  ی  3  

آا -  بـ ب – اَ  -َ   - با  - آب 

آبا – بابا  - آبابا –  باب  - بـ ب

اَ –َ   -  بـَ  - آب! -  آبابا -  آبا

بابا  آب!  –  آبابا  آب!  -  آبا  آب

با –  بابا  -  باب  - آبا – آا  -   بـ ب  - اَ –َ   

برچسب ها :

برچسب ها :

محرم ماه آن عبد خدا

محرم اسرار آن هستی فزا

محرم ماهی که در آن ریختندند

میان کربلا خون خدا

عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام تاسواوعاشورای حسینی

 

برچسب ها :

جدول زمان بندی دروس اول ابتدایی

قرآن

بخوانیم

ریاضی

علوم

مهر

14-21

نگاره 1تا 10

1-24

10-17

آبان

22-31

درس 1تا 4

25-50

18-33

آذر

32-41

درس 5 تا 8

51-77

34-49

دی

42-49

درس 9 تا 12

78-88

50-59

بهمن

50-58

درس 13 تا 14

89-114

60-69

اسفند

59-67

درس 15 تا 16روانخوانی

115-135

70-83

فروردین

68-71

درس 20 و 21

136-152

84-91

اردیبهشت

72-80

درس 22 و روانخوانی

153-164

92-103

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1886
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 1در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Rss